CT Northern Europe on ISO 14001 -sertifioitu

  • Tapahtumat
11 January, 2024
Meillä on ilo aloittaa uusi vuosi hienoilla uutisilla yrityksemme toimintaan liittyen – CT Northern Europe on nyt ISO 14001 -sertifioitu! Kansainvälisen ISO 14001 -sertifioinnin myötä sitoudumme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tekemään toimintaamme ympäristönäkökulmasta kestävämmäksi.

Mikä ISO 14001? 

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaan keskittyvä kansainvälinen standardi ja työkalu yrityksille, jotka haluavat pyrkiä tekemään toiminnastaan ympäristöystävällisempää. Käytännössä sertifikaatilla pyritään tekemään toiminnasta kestävämpää ympäristön näkökulmasta. Se on muun muassa kestävämpien valintojen miettimistä ja valitsemista, riskien arviointia ja lainsäädännön noudattamista. Uskomme, että kestävillä ratkaisuilla toiminnasta voidaan tehdä parhaimmillaan myös kustannustehokkaampaa. ISO 14001:lla voimme helposti osoittaa sidosryhmillemme, että toimimme vastuullisesti ja otamme toiminnassa ympäristövaikutukset huomioon. 

Lähes vuosi valmistelevaa työtä 

Sertifikaattia varten perustettiin pohjoismaiden välinen työryhmä, jonka johdolla valmistelevaa työtä on tehty jo vuoden 2023 alusta lähtien. Pohjatyöhön liittyi standardin vaatimuksiin perehtyminen ja ympäristövaikutusten tunnistaminen CT:n toiminnassa. Isona osana on myös paikallinen lainsäädäntö, jonka mukaan yrityksen pitää toimia. Käytännössä standardia vasten yritykselle luodaan ympäristöjohtamisjärjestelmä (Environmental Management System), jolla varmistetaan, että standardin asettamat vaatimukset täytetään. Vaatimuksiin kuuluu muun muassa ympäristöpolitiikan ja -tavoitteiden laatiminen. Lopullisen standardin myöntämiseen tarvitaan ulkoinen auditointi, missä toiminta arvioidaan ja katsotaan, pitääkö korjaavia toimenpiteitä tehdä. 

Lähes vuoden kestäneen valmistelevan työn jälkeen otimme innolla vastaan tiedon ISO 14001 -sertifikaatin myöntämisestä CT Northern Europelle.

 

“Olemme Pohjoismaissa työskennelleet useiden vuosien ajan ISO 14001 -standardin mukaisesti, ja nyt vihdoin olemme virallisesti sertifioitu. Olen iloinen nähdessäni sitoutumisen ja omistautumisen ympäristötyöhön työntekijöiltämme, toimittajiltamme ja asiakkailtamme.

ISO 14001 -sertifikaatin myötä olemme sitoutuneet jatkamaan ympäristötyömme parantamista, ympäristöjalanjälkemme pienentämistä sekä työskentelemistä kohti kestävämpää tulevaisuutta.”

– Fredric Holmgren, Business Development Director, CT Europe

 

Ympäristöystävällisemmät toimet näkyvät työarjessamme 

Otamme ympäristötoimet mukaan arjessamme asetettujen ympäristötavoitteiden mukaisesti. Pyrimme muun muassa kiinnittämään tarkemmin huomiota kierrätykseen toimitiloissamme ja mietimme kestäviä valintoja niin toimiston arjen kannalta kuin yhteistyökumppaneiden suhteen. Yhtenä olennaisena osana on myös henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen koulutusten avulla sekä poikkeamaraportointi, minkä tarkoituksena on osoittaa, tarvitseeko toimintaa ja prosesseja korjata. Lisäksi ympäristöriskejä pyritään tunnistamaan, jotta näihin liittyviä vahinkoja ei tapahtuisi toimestamme. 

Vastuullisia ratkaisuja tarvitaan tapahtuman jokaiselta toimijalta 

Vastuullisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa on osa yrityksen arvopohjaa, sillä halutaan varmistaa toiminnan jatkuvuus myös pitkäikäisesti tulevaisuudessa. On kiistatonta, että toimialan on löydettävä jatkuvasti enemmän kestävämpiä ratkaisuja ja lisättävä ympäristötietoisuutta, jotta toiminta voidaan turvata vuosien saatossa. Olemalla vastuullinen takaamme ammattimaisen toiminnan ja tämän jatkuvan kehittämisen. 

Tapahtumat rakentuvat useista eri toimijoista, joten on tärkeää, että jokainen sidosryhmä kantaa kortensa kekoon toimimalla vastuullisin, kestävin periaattein. 

Toimintaa kehitetään jatkuvasti 

Standardin tavoite ei ole tehdä maailmasta valmista yhdessä yössä – kyse on enemmänkin siitä, että sitoudumme olemaan parempia ympäristöasioissamme päivä kerrallaan. Standardi ei ole siis pelkkä todistus siitä, että työ on tehty vaan päinvastoin. Tämä pakottaa CTNE:n miettimään toimintaan liittyviä ympäristövaikutuksia tästä päivästä ja vuodesta eteenpäin. Se on oppimista ja sitoutumista toiminnan jatkuvaan parantamiseen vastuullisuuden näkökulmasta. 

 

Lue lisää ISO 14001-standardeista täältä.