Creative Technology Nord-Europa er nå ISO 14001 sertifisert!

  • Folka våre
11 January, 2024

Vi er stolte av å komme med gode nyheter på nyåret – Creative Technology Nord-Europa er nå ISO 14001 sertifisert! Med den internasjonale ISO 14001 sertifiseringen kan vi i Creative Technology Sverige, Finland, Norge og Danmark fortsette det viktige arbeidet med å gjøre virksomheten vår mer bærekraftig sett fra et miljøperspektiv.

Hva er ISO 14001?
ISO 14001 er en internasjonal standard og et verktøy som fokuserer på miljøledelse for bedrifter som ønsker å gjøre sin virksomhet mer miljøvennlig. I praksis, er målet med sertifiseringen å gjøre daglig drift mer bærekraftig sett fra et miljøperspektiv. Dette involverer å aktivt ta bærekraftige valg og hensyn, risikovurderinger og etterlevelse av lovverket. Vi mener at bærekraftige løsninger potensielt også kan gjøre driften mer kostnads-effektiv. Med ISO14001 kan vi demonstrere ovenfor våre interessenter at vi opererer på et ansvarlig vis og vurderer miljøpåvirkninger i alle våre aktiviteter.

 

Måneder med forberedelser
Det ble skapt en nordisk arbeidsgruppe innenfor CT i forkant av sertifiseringen, denne gruppen har ledet forberedelsesarbeidet siden begynnelsen av 2023. Grunnarbeidet involverte å bli kjent med ISOs krav og å identifisere miljøpåvirkningene i CTs drift i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Et vesentlig aspekt var også å følge lokal lovgivning, som styrer selskapets handlinger.

I praksis ble det utviklet et miljøstyringssystem for bedriften i henhold til standarden for å sikre etterlevelse av dens krav. Dette inkluderer blant annet å etablere miljøpolitikk og -mål. Den endelige sertifiseringen krever en ekstern revisjon for å vurdere driften og avgjøre om korrigerende tiltak er nødvendig. Etter flere måneder med arbeid er vi begeistret over å motta ISO 14001-sertifiseringen for Creative Technology Nord-Europa.

 

«Vi har jobbet i henhold til ISO 14001 standarden i mange år, men vi har ikke fått det på papir for hele Nord-Europa før nå. Jeg er glad for å se forpliktelsen og dedikasjonen til våre ansatte, leverandører og kunder når det kommer til vårt miljømessige fotavtrykk.

Nå er vi ISO 14001-sertifiserte, og dedikerte til å fortsette å forbedre vårt miljøarbeid, redusere vårt miljømessige fotavtrykk og jobbe mot en bærekraftig fremtid.» sier Fredric Holmgren Business Development Director, CT Europa


Miljømessige hensyn blir vist i vår daglige drift
Hvordan speiles denne sertifiseringen i CTs daglige drift? Et viktig aspekt er å øke våre ansattes miljøbevissthet gjennom opplæring og avviksrapportering, for å identifisere handlinger eller prosesser som krever justering. Vi legger vekt på resikilering på våre kontorer og lagerfasiliteter, i tillegg til å vurdere måter å gjøre våre kontorrutiner og partnerskap mer miljøvennlige. I tillegg streber vi etter å identifisere miljørisikoer i vårt arbeid, for å unngå at skade skal skje grunnet vår drift.

Bærekraft ligger i våre grunnverdier
Å ta hensyn til bærekraft i all vår drift er en del av Creative Technologys grunnverdier, hvor målet er å sikre kontinuiteten i driften på land sikt. Det er ubestridelig at enhver bransje kontinuerlig må søke mer bærekraftige løsninger og øke miljøbevisstheten for å sikre driften i videre år. Ved å være ansvarlige når det kommer til miljøhensyn, sikrer vi profesjonell opptreden og kontinuerlig forbedring av vår virksomhet.

Arrangementer vi jobber med involverer ulike interessenter, så det er viktig at hvert ledd bidrar ved å opptre ansvarlig og følge bærekraftige prinsipper og retningslinjer.


Kontinuerlig forbedring av driften
Målet med ISO 14001 er ikke å gjøre verden perfekt over natten. Det handler mer om å forplikte seg til å stille seg bedre i forhold til miljøspørsmål, en dag av gangen. Standarden er ikke bare et bevis på at arbeidet er utført; det er helt motsatt. Den vil tvinge Creative Technology Nord-Europa til å vurdere miljøpåvirkningene av sin virksomhet fra i dag og i årene fremover. Det handler om å lære og fortsette å dedikere oss til kontinuerlig forbedring av driften vår fra et bærekraftstandpunkt.

Les mer om ISO-standarden her.