tecViz Congress

Digitalt mötessystem för kongress och stämma

#

tecViz Congress är ett avancerat digitalt mötessystem som används under kongresser och stämmor.

För dig som ska arrangera en kongress eller stämma är tecViz Congress ett smidigt och lättanvänt verktyg för digital hantering av såväl formalia som den demokratiska processen, både före, under och efter ditt möte. Systemet hanterar allt som en kongress eller stämma innebär, såsom motioner, yrkanden, personval, voteringar, talarlista, talartid, mötesprotokoll, med mera.

Så går det till

Varje delegat eller mötesdeltagare använder en surfplatta eller dator för att logga in på sin personliga profil i tecViz Congress. Där kan man enkelt läsa motioner, skriva förslag och yrkanden, skriva upp sig på talarlistan och lägga sin röst vid voteringar och personval. På presidiet håller man med systemets hjälp koll på talarordning och talartider samt driver mötet framåt. Jämfört med en traditionell, analog, process sparar tecViz Congress otroligt mycket tid och papper eftersom omröstningar går på några sekunder och alla dokument hanteras digitalt.

Anpassningar och flexibilitet

tecViz Congress har helt utvecklats av Creative Technologys eget utvecklingsteam. Det går att anpassa både i utseende och grafisk profil, men också vad gäller funktioner som krävs för ett visst möte. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa våra kunder med mötesplanering- och genomföranden och har bred kunskap och förståelse för hur dessa processer går till. Vi vet att alla förbund, partier och organisationer har sina egna, individuella regler och stadgar, samt sätt att göra saker på, och vi kan anpassa systemet och vårt sätt arbeta så att det passar just ert möte.

Utbildningar

För att alla ska känna sig trygga inför mötet, kongressen eller stämman, håller vi utbildningar i systemet för såväl presidide som mötesdelegater och funktionärer. tecViz Congress är lätt att använda och vi får ofta höra från våra kunder att tecViz Congress är det bästa system de använt. Våra serviceinriktade tekniska experter är med på resan från början till slut och finns alltid tillgängliga för att ge stöd och hjälp till användarna under hela mötesprocessen.

Fysiskt, digitalt eller hybrid?

tecViz Congress går att använda vid såväl traditionella, fysiska kongresser och stämmor, som helt digitala eller hybrida möten. All funktionalitet finns tillgänglig oavsett vilken form av möte du väljer!

Vill du veta mer?

Läs intervjun ”Att hålla kongress eller stämma med digitalt kongressystem” med Senior Project Manager, Tommy Nivrén. ”Tommy är senior projektledare på Creative Technology och har i många år arbetat med stämmor och kongresser tillsammans en mängd förbund, organisationer och politiska partier. Han har en gedigen erfarenhet av och ett stort intresse för de komplexa processer som kongresser och stämmor innebär i sina olika skeden. Till sin hjälp har han Creative Technologys eget utvecklade kongressystem tecViz Congress.” Läs intervjun här!

Välkommen att testa ett användarvänligt och effektivt digitalt mötesverktyg för din nästa kongress eller stämma! Kontakta oss så berättar vi mer.