LRF:s riksförbundsstämma 2022

Omkring 200 delegater samlades nyligen för LRF:s årliga riksförbundsstämma på Sånga-Säby Hotell & Konferens utanför Stockholm.

Två dagars förhandlingar med yrkanden, talarlistor, talartider och voteringar hanterades med stöd av Creative Technologys digitala kongressystem tecViz Congress. Systemet är utvecklat för att göra stämmoförfarandet så smidigt som möjligt och samtidigt minska behovet av pappershandlingar. Utöver tecViz Congress bistod vi med en teknisk helhetslösning samt ett team på 7 tekniker och projektledare.

– Genom ett gott och långt samarbete med CT har vi utvecklat våra stämmomöten. Deltagarna känner sig trygga med digitala systemet för omröstningar vid val samt vid motioner och yrkanden. Det går snabbt och är säkert, säger Görel Wiberg, projektledare för LRF:s riksförbundsstämma.

 

Foto: Creative Technology

#
#
#
#
#
#
Hör av dig

Har du frågor eller är nyfiken på våra tjänster och produkter – varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt