Mötessystemet tecViz Congress sparar tid för politiska partier

Vi är mycket stolta över att få leverera vårt mötessystem tecViz Congress att hantera mötesformalia under kongresser och stämmor på ett demokratiskt, tidsbesparande och säkert sätt.

I detta fall till Moderaterna när de nyligen samlade sina ombud till en fyra dagar lång och intensiv partistämma i Umeå Folkets Hus. De hade hundratals motioner och propositioner samt ett tusental att-satser att behandla.

Inför stämman hade vi och representanter ur presidiet flera fruktsamma möten där vi gick genom arbetsordning och formalia för att i detalj förstå hur de arbetar. De hade en klar bild av hur de ville jobba och vad som har varit krångligt eller tidsödande tidigare.

Vi kunde därför enkelt anpassa vårt mötessystem för att stödja deras arbete under utskott, debatt, beslut och protokoll, vilket underlättade hantering och därmed också sparade tid under många moment.

Det var fantastiskt roligt att höra kommentarer om hur enkelt och tryggt det var att använda systemet, och att de var särskilt imponerade över hur tydligt alla yrkanden och beslut visades. För sekreterarna var det också smidigt att direkt kunna skapa anpassade protokoll som snabbt kunde skickas ut.

Vi hade även nöjet att i samarbete med Folkets Hus leverera all övrig teknik som behövdes under stämmodagarna. Det var en scenlösning med scenografi och belysning, ljudteknik, bild- och kameraproduktion, skärmar till foajéer och konferensrum samt distribution till media.

Vi tackar för ett tätt och trevligt samarbete både innan och under stämman och ser fram emot att jobba tillsammans igen.

#
#
#
#
#
Hör av dig

Har du frågor eller är nyfiken på våra tjänster och produkter – varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt