tecViz Congress

Smidig hantering av demokratiska processer

tecViz Congress är ett avancerat kongressystem som används för hantering av den demokratiska processen och formalia vid stämmor och kongresser. Systemet innehåller verktyg för administration av deltagare och hanterar bland annat motioner, votering, talarlistor, talartid och digitalt protokoll. Varje mötesdeltagare använder en surfplatta eller en dator för att läsa dokument, begära ordet, yrka och votera. tecViz Congress gör mötesprocessen smidig samtidigt som den ersätter tonvis av papper som annars traditionellt sett går åt.

#

Motionshantering

Inför en stämma eller kongress kan en stor mängd motioner behöva administreras. De som har motionsrätt i en organisation kan logga in i tecViz Congress med Bank-ID eller via organisationens medlemssida för att skriva och lämna in sina motioner. Motionsblanketten utformas enligt önskemål och kan innehålla rullgardinsval, kryssrutor, radioknappar samt fritextfält. Här kan medlemmen även knyta till sig medmotionärer, redigera motionen och slutligen skicka in. Inkomna motioner kan hanteras, sorteras och kommenteras i olika steg av lokala, regionala och centrala administratörer som alla kan ha separata profiler som styr vilka motioner de ska ha åtkomst till. Alla motioner samlas strukturerat med möjlighet att skapa PDF-dokument eller utskrifter baserat på dokumentmallar som utformas efter organisationens önskemål.

#

Yrkanden och talarlista

På stämman eller kongressen loggar deltagarna in i tecViz Congress och kan här se motionerna med sina motionssvar under respektive agendapunkt i föredragningslistan. Beroende på vilka rättigheter varje medlem tilldelats kan de nu skriva yrkanden på motioner inför debatt. Detta kan göras under aktuell agendapunkt eller i förväg på kommande agendapunkter. Under stämman eller kongressen byggs talarlistor upp vartefter deltagarna begär ordet eller skriver ett yrkande. Här finns också stöd för olika talartider, dubbel talarlista, replik, ordningsfråga och streck i debatten. Under debatten kan deltagare bekvämt följa händelserna på storbildsskärmar eller i egen läsplatta eller dator. Det fungerar lika bra oavsett om man är i en stämmolokal eller deltar digitalt på distans.

#

Propositionsordning och votering

Efter debatt och insamling av alla yrkanden kan ordföranden tillsammans med presidiet skapa propositionsordningar i tecViz Congress inför beslut. Alla beslut registreras och vid behov kan även kommentarer bifogas beslutet. Vanligtvis tas beslut genom acklamation men skulle det behövas kan beslut tas med digital votering eller genom slutna personval.

Läs mer om tecViz Congress här.

Ladda ner pdf
#

Protokoll

Eftersom all hantering från motion via debatt till beslut hanteras digitalt i tecViz Congress så finns allt sparat för protokollet. All data kan exporteras som CSV-filer eller genom anpassningsbara utskriftsmallar. Det finns även möjlighet att exportera olika typer av statistik.

Läs mer om tecViz Congress här.

Ladda ner pdf
#

tecViz Event – kraften i kommunikation

tecViz Event innehåller interaktiva funktioner såsom chat, frågeformulär och omröstningar, och kan användas för att ställa frågor till talare, delta i frågesport, brainstorma idéer och mycket mer. Deltagarnas input kan presenteras som ordmoln, grafer, pratbubblor och tabeller, och väcker liv i diskussioner kring intressanta ämnen. tecViz Event innehåller även en menyfunktion som kan visa dagens agenda, information om talare, utställning, kartor, hotell- och reseinformation med mera.

Läs om tecViz Event
Hör av dig

Har du frågor eller är nyfiken på våra tjänster och produkter – varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt