Teknisk projektledning

Planering och projektering

Vi planerar, projekterar och genomför hela den tekniska leveransen för evenemang av alla storlekar, oavsett om det är en global produktlansering, ett mindre möte eller en monter på en mässa. Vårt kunniga team hjälper dig med ditt projekt från början till slut.  

#

Projektledning

Våra projektledare strävar efter att alltid leverera de bästa och mest effektiva tekniska lösningarna till våra kunder. Vi är medvetna om att eventproduktion kan vara komplext och krävande och finns med som stöd i hela processen, från början till slut. 

#

Planering

Vi vill att du som kund ska känna dig helt trygg med den tekniska leveransen till ditt projekt och vi jobbar därför tätt ihop med dig under hela processen – från det inledande mötet och besök på plats, till projektering, genomförande och uppföljning. Som kund kan du alltid vända dig till oss med dina frågor och funderingar och vi gör allt för att vi tillsammans ska lyckas med ditt event. 

#

Teknisk design 

För att genomföra ett lyckat event krävs noggranna förberedelser för att kunna säkerställa att rätt teknik används på rätt plats. Våra produktionsteam planerar och designar den tekniska infrastrukturen in i minsta detalj så att varje liten del obehindrat samspelar med helheten.  

#

CAD-ritningar

När vi planerar våra projekt behöver vi skapa oss en detaljerad uppfattning om hur lokalen ser ut, vad evenemanget ska innehålla och vilken roll vår teknik ska spela. Vi jobbar med CAD-ritningar för att planera in teknisk utrustning i förhållande till lokal, scen och möblemang, och för att i förväg kunna göra viktiga beräkningar. 

#

3D-visualisering

3D-visualisering ger en bild av hur ett projekt kommer att se ut när det väl är uppbyggt. Detta är ett värdefullt och kraftfullt verktyg i planeringen av projekt då det direkt skapar en gemensam bild hos alla inblandade parter och stöttar processen framåt.  

Hör av dig

Har du frågor eller är nyfiken på våra tjänster och produkter – varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt